صفحه اصلی اعتبار نامه ها

در زیر تعدادی از  گواهی ثبت شرکت ها در کشور های مختلف،اعتبار نامه ها و قراردادهای همکاری گروه بین المللی کادی                (شامل شرکت بین المللی کادی ، آکادمی خاورمیانه ای کانادا ، آکادمی خاور میانه ای مالزی و شرکت کانادا 2000 ) را مشاهده می نمایید که این تنها بخشی  از اعتبارنامه ها و تفاهم نامه های گروه بین المللی کادی می باشد.

 

مدارک ثبت شرکتهای گروه کادی در بعضی از کشورها ، نمایندگی و قرارداد تعدادی از مدارس - موسسات - کالج  و دانشگاه های خارجی با این گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی