صفحه اصلی اخبار تاسيس «دانشگاه نسل سوم»
PDF چاپ نامه الکترونیک

تاسيس دانشگاه نسل سوم

معاون آموزشي جهاد دانشگاهي از ارائه طرح تاسيس «دانشگاه نسل سوم» و دستور مساعد رييس جمهور براي اجراي اين طرح و همچنين ارائه طرح بزرگ «توانمندسازي دانشجويان دانشگاه‌ها» از سوي جهاد دانشگاهي خبر داد و گفت: آموزش‌هاي جهاد دانشگاهي همواره بر اساس رفع نيازهاي آموزشي و اشتغال جامعه پايه‌ريزي شده است.

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر ايماني خوشخو در نخستين گردهمايي مديران مراکز آموزشي جهاد دانشگاهي، خاستگاه آموزش در جهاد دانشگاهي را مسبوق به تاسيس جهاد دانشگاهي دانست و افزود: آموزش از نخستين فعاليت‌هاي اين نهاد انقلابي به شمار مي‌رود که همواره در جهت رفع نيازهاي جامعه بوده و در بستر فرهنگي رشد و نمو داشته است.

وي افزود: اکنون که 30 سال از تاسيس جهاددانشگاهي گذشته اين نهاد توانسته است، در حيطه آموزش هاي تخصصي، علمي کاربردي و آموزش عالي توانمندي‌هاي خود را نمايان کند.

معاون آموزشي جهاددانشگاهي با بيان اينكه اين نهاد انقلابي در حيطه آموزش براي نخستين بار توانسته است مجوز جذب دانشجوي دکتري پژوهش‌محور در بيش از 15 رشته را کسب كند، اظهار كرد: همچنين در اين راستا جهاد دانشگاهي با تاسيس بيش از150 مرکز آموزش تخصصي در سراسر کشور، آموزش عالي را به نحوي چشمگير توسعه داده و در حوزه علمي کاربردي نيز بيش از 42 شعبه دارد.

وي با بيان اينكه فلسفه تاسيس جهاد دانشگاهي رفع نيازهاي جامعه بوده و امروز نيز بايستي با همين رويکرد در راستاي تامين نيازهاي جامعه عمل كند، افزود: در اين راستا بايد فعاليت‌هاي نوين آموزشي در بستري فرهنگي تعريف و طراحي شوند.

ايماني با تاکيد بر اينکه آموزش‌هاي جهاد دانشگاهي همواره در بستر فعاليت‌هاي فرهنگي رشد كرده است، افزود: عزم خود را جزم کرده‌ايم که مجموعه آموزش‌هاي کوتاه مدت، علمي کاربردي و آموزش عالي جهاد دانشگاهي را به بزرگ ترين مراکز آموزش‌هاي تخصصي کشور با ويژگي‌هاي فرهنگي تبديل كنيم که اين امر نياز مبرم به تدبير مديران آموزشي اين نهاد دارد.

وي توجه به مسائل فرهنگي در آموزش‌هاي جهاد دانشگاهي را يک مزيت قابل توجه خواند و افزود: آموزش‌هاي جهاد دانشگاهي در فضاي رقابتي شديد موجود با توجه به مسائل فرهنگي مي‌توانند قابل رقابت ارزيابي شوند و بايد به گونه‌اي رفتار شود که آرم جهاد دانشگاهي اطمينان بخش خانواده‌ها براي سپردن فراگيران و دانشجويان به اين نهاد باشد.

معاون جهاددانشگاهي رسيدن به چنين هدف بزرگي را مستلزم شناسايي نقاط قوت و ضعف آموزشي، فرهنگي و پژوهشي دانست و گفت: در فضاي رقابتي موجود بايد با اتکاء به خداوند متعال و توانمندي‌هاي جهاد دانشگاهي حرکت کرد و يقين داريم که با هدف گذاري صحيح برنده اين مسير خواهيم بود.

وي اظهار اميدواري کرد: حس مسئوليت در قبال رفتارهاي فرهنگي در مديران آموزشي جهاد دانشگاهي دروني و اعتقادي باشد و تاکيد کرد: توجه به امور فرهنگي نه تنها ايفاي وظيفه اصلي و تضمين کننده برنامه سي ساله دوم جهاد دانشگاهي است؛ بلکه بزرگترين مزيت رقابتي جهاد دانشگاهي است که مي‌تواند آموزش‌هاي آن نهاد را از ساير آموزش‌هاي ارائه شده متمايز كند.

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی