صفحه اصلی اخبار دانش آموزان تا۲۴ سالگی ازسربازی معاف هستند
PDF چاپ نامه الکترونیک

دانش آموزان تا۲۴ سالگی ازسربازی معاف هستند 

معاون مشمولان و امور معافيتهاي سازمان وظيفه عمومي ناجا ازصدور معافيت تحصيلي براي دانش آموزان خبر داد. سرهنگ محمدرضا اكبر حلوايي در اين باره اظهار كرد: نشستي با حضور نمايندگان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد كه در اين جلسه درباره نحوه صدور معافيت تحصيلي دانش آموزان مباحثي مطرح و مقرر شد از سال جديد براي دانش آموزان معافيت تحصيلي صادرشود. وي گفت: دانش آموزاني كه به سن مشموليت (ورود به سن ۱۹سالگي) رسيده و به صورت حضوري  در مقطع متوسطه به تحصيل اشتغال داشته باشند ميتوانند تا پايان دوره تحصيلي كه حداكثر تا سن ۲۴ سالگي تمام خواهد بود از معافيت تحصيلي استفاده كنند و با توجه به اينكه پيش دانشگاهي پايان دوره متوسطه محسوب ميشود بنا بر اين كسانيكه پيش دانشگاهي را طي نميكنند حداكثر تا سن۲۲ سالگي از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.

 

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی