صفحه اصلی اخبار دوره دکتری پولی از بهمن 90
PDF چاپ نامه الکترونیک

 

دوره دکتری پولی از بهمن 90

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم گفت: سعی می کنیم برای بهمن ماه 90 پذیرش مازاد بر ظرفیت دانشجوی دکتری را عملیاتی کنیم .به گزارش مهر، ابوالفضل حسنی در حالی بر عنوان "پذیرش" مازاد بر ظرفیت تاکید می کند که در برنامه پنجم توسعه عنوان "دانشجوی پولی" برای این شیوه پذیرش دانشجو ذکر شده است. حسنی معتقد است از آنجا که عنوان دانشجوی پولی، عنوانی حساسیت برانگیز است ، پس بجای آن بهتر است از عبارت  مازاد بر ظرفیت استفاده کرد. وی اظهار کرد: در کار گروه مربوطه در چهل و یکمین اجلاس معاونان آموزشی دانشگاهها مقرر شد دفتر گسترش آموزش عالی، شیوه نامه پذیرش دانشجوی دکتری در راستای پذیرش مازاد بر ظرفیت را تهیه و ابلاغ کند. مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: پذیرش دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت پس از انجام مصاحبه ورودی های آزمون نیمه متمرکز دکتری انجام می شود.

 

 

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی