صفحه اصلی اخبار آمار میزان شادی
PDF چاپ نامه الکترونیک

آمار میزان شادی در کشورها

آماری درباره میزان شادی و افسردگی در کشورهای مختلف دنیا ارائه شده است که بر اساس این آمار، مردم کشور دانمارک با بدست آوردن نمره 72 شادترین و سرزنده ترین مردم جهان شناخته شدند.

کشورهای کانادا و سوئد با بدست آوردن نمره 69 مشترکا دومین رتبه را کسب کرده اند. رتبه سوم از آن مردم استرالیا است و مردم فنلاند و ونزوئلا به ترتیب در این لیست مقام چهارم و پنجم را به دست آوردند. در بین کشورهای منطقه، امارات متحده عربی در رتبه شانزدهم و قطر در رتبه هجدهم کشورهای شاد دنیا قرار دارند.

افسرده ترین کشورهای دنیانیز کشور آفریقایی چاد در رتبه اول قرار دارد و در انتهای جدول کشورهای شاد قرار گفته است و بعد از چاد، کشورهای آفریقای مرکزی، هائیتی، بورکینافاسو و کامبوج قرار دارند. گفتنی است در این لیست نامی از ایران و برخی از کشورهای دیگر قزاقستان، سوریه و سودان برده نشده است و علت آن به گفته موسسه گالوپ، نبود آمار مشخص از این کشورها ذکر شده است.

برای اخذ اطلاعات مربوط به آمار رفاهی و اقتصادی اجتماعی سایر کشورهای دنیا به وب سایت زیر مراجعه فرمائید.                               www.gallup.com

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی