صفحه اصلی اخبار افزایش سن معافیت کفالت از ۶۵ به ۷۰ سال
PDF چاپ نامه الکترونیک

افزایش سن معافیت کفالت از ۶۵ به ۷۰ سال

سردار سرتیپ صدرالسادات در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بررسی های اداره بهداشت نیروهای مسلح و هماهنگی با نظام پزشکی کشور، تشخیص داده شد فقط فرزند ذکور خانواده که سن پدرش به ۷۰ سال رسیده باشد، می تواند از این امتیاز استفاده کند.

سردار سرتیپ صدرالسادات، در جمع خبر نگاران  افزود: با توجه به بررسی های اداره بهداشت نیروهای مسلح و هماهنگی با سیستم پزشکی کشور،تشخیص داده شد فقط فرزند ذکور خانواده  که سن پدرش به 70 سال رسیده می تواند از این امتیاز استفاده کند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: در برخی رسانه ها و جراید اشاره شده که قوانین جدید در حوزه کفالت به تصویب رسیده اما قانون جدیدی نیامده و قانون همان قانون قبلی است منتهی در ضوابط اجرایی برخی از مفاد قانون تغییراتی ایجاد شده است.

وی گفت: در اجرای ماده 44 و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی، تنها فرزند ذکور خانواده که پدرش نیازمند مراقبت می باشد می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

صدرالسادات افزود: این ابلاغیه از اول تیر قابل اجراست و کسانی که قبلاً ثبت نام کرده باشند می توانند از همان قانون قبلی بهره مند شوند.

سردار صدرالسادات گفت: این موضوع از دو طریق قابل بررسی است، یکی از طریق شورای پزشکی که نیاز به مراقبت از پدر در آنجا تصویب می شود، بخش دوم نیز پدرانی هستند که سن آنها 70 سال است و اینها بدون رفتن به شورای پزشکی نیاز به مراقبتشان مورد تأیید قرار می گیرد.

وی همچنین درباره تغییر ضوابط استفاده از معافیت ایثارگری و مددجویان گفت: طی ابلاغیه ای که ستاد کل نیروهای مسلح داده اند، اگر فرزند خانواده ای از معافیت مددجویان و ایثارگری استفاده کرده باشد و در حال حاضر به عضویت نیروهای مسلح در بیاید و آخرین فیش حقوقی خود را ارائه کند می تواند کارت معافیت خود را باطل تا برادر دیگرش بتواند از کارت معافیت استفاده کند.

سردار صدرالسادات گفت:بر اساس ابلاغیه ستاد کل و قانون معافیت ایثارگری و مددجویان، پدرانی که سوابق ایثارگری داشته باشد می توانند به ازای هر 30 ماه جبهه، 25 درصد جانبازی و دو سال سابقه اسارت، یکی از فرزندان خود را معاف کنند. همچنین مددجویانی که زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی باشند، آنها هم می توانند با شرایط خاصی یکی از فرزندان خود را معاف کنند به شرطی که پدرشان فوت کرده باشد و مادر زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی باشد.

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی