صفحه اصلی اخبار بهبود رتبه ايران در شاخص توسعه انساني
PDF چاپ نامه الکترونیک

بهبود رتبه ايران در شاخص توسعه انساني

سازمان ملل ايران را در رديف كشورهاي داراي توسعه انساني بالاقرار داده است


آخرين گزارش توسعه انساني سازمان ملل از ارتقاي 12 رتبه اي ايران در اين شاخص و رسيدن به جايگاه 76 جهان حكايت دارد.
    سازمان ملل با استفاده از شاخص توسعه انساني معيارهاي متعددي را در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار داده و براساس نتايج به دست آمده كشورها را رتبه بندي مي كند. از جمله اين معيارها مي توان به سطح تحصيلات افراد، اميد به زندگي، دسترسي به امكانات و خدمات اجتماعي و ميزان درآمد سرانه اشاره كرد. گزارش اخير سازمان ملل با عنوان «گزارش توسعه انساني 2013: خيزش، ترقي انساني در جهاني متنوع» نشان مي دهد نمره ايران از نظر شاخص توسعه انساني در سال 2012 نسبت به دو سال قبل از آن افزايش يافته و به 742 . واحد رسيده است. در اين گزارش آمار و اطلاعات مربوط به شاخص هاي توسعه انساني 194 كشور ارائه شده است.
    به گزارش تسنيم، ايران در رتبه بندي جهاني رتبه 76 را به دست آورده است كه نسبت به گزارش دو سال قبل كه بر پايه اطلاعات سال 2010 قرارداشته با صعود 12 پله اي مواجه شده است. ايران در گزارش توسعه انساني دو سال قبل رتبه 88 جهان از نظر توسعه انساني را به دست آورده بود.
    نمره ايران در شاخص توسعه انساني سال 2010 بالغ بر 707 / 0 و رتبه ايران 88 اعلام شده بود كه البته در گزارش امسال اين آمار مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و نمره ايران براي سال 2010 برابر با 74 / 0 اعلام شده است.
    سازمان ملل، ايران را ميان كشورهاي داراي توسعه انساني بالابه حساب آورده است. در گزارش اين سازمان كشورهاي جهان از نظر ميزان توسعه انساني به چهار گروه تقسيم بندي شده اند كه عبارتند از كشورهاي داراي توسعه انساني بسيار بالا، كشورهاي داراي توسعه انساني بالا، كشورهاي داراي توسعه انساني متوسط و كشورهاي داراي توسعه انساني پايين. براساس اين گزارش توسعه انساني ايران از 118 كشور جهان بيشتر است. برخي از اين كشورها عبارتند از: اكراين با رتبه 78، جمهوري آذربايجان با رتبه 82، عمان با رتبه 84، برزيل با رتبه 85، تركيه با رتبه 90، الجزاير با رتبه 93، اردن با رتبه 100، چين با رتبه 101، مصر با رتبه 112، اندونزي با رتبه 121، هند با رتبه 136 و پاكستان با رتبه 146.
    
    برخي كشورها كه رتبه بالاتري از ايران دارند نيز عبارتند از: لبنان با رتبه 72، ليبي با رتبه 64، عربستان با رتبه 57، روسيه با رتبه 55، كويت با رتبه 54، امارات با رتبه 41، قطر با رتبه 36، ايتاليا با رتبه 25 و اسپانيا با رتبه 23.
    گزارش توسعه انساني سازمان ملل نروژ را به عنوان توسعه يافته ترين كشور جهان در حوزه انساني معرفي كرده است. نمره اين كشور در شاخص توسعه انساني 955 / 0 اعلام شده است. استراليا با نمره 938 / 0 و آمريكا با نمره 937 / 0 به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته اند. كشورهاي هلند، آلمان، نيوزيلند، ايرلند، سوئد، سوئيس، ژاپن، كانادا، كره جنوبي، هنگ كنگ، ايسلند و دانمارك نيز به ترتيب رتبه هاي 4 تا 15 را از اين نظر به خود اختصاص داده اند.
    
    رتبه 64 ايران در فاصله طبقاتي
    سازمان ملل همچنين نمره ايران از نظر ضريب جيني را 3/38 اعلام كرد و رتبه آن را از نظر نابرابري درآمدي بين 135 كشور جهان 64 و بالاتر از كشورهايي مثل آمريكا، قطر، روسيه و تركيه قرار داد.جديدترين گزارش توسعه انساني سازمان ملل ضريب جيني 135 كشور جهان از جمله ايران را اعلام كرده است.سازمان ملل در گزارش جديد خود متوسط ضريب جيني ايران بين سال هاي 2000 تا 2010 را 3/38 اعلام كرده كه اين رقم نسبت به گزارش قبلي اين سازمان كه در سال 2011 منتشر شد تغييري نداشته است.
    در عين حال ايران ميان 135 كشوري كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته اند از نظر ميزان ضريب جيني در رتبه 64 قرار گرفته است كه به اين ترتيب شكاف درآمدي در ايران كمتر از 71 كشور مورد بررسي در اين آمار بوده است.
    
    رتبه ايران از اين نظر نسبت به گزارش سال 2011 بيش از ده پله نزول داشته است. ايران از نظر ضريب جيني در آن سال رتبه 54 جهان را به خود اختصاص داده بود.در ميان كشورهاي جهان سوئد كمترين نابرابري درآمدي را دارد و نمره اين كشور در ضريب جيني 25 اعلام شده است. نروژ با نمره 8/25 در جايگاه دوم و اسلواكي با نمره 26 در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند.براساس اين گزارش برخي از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، شكاف درآمدي بيشتري نسبت به ايران دارند كه از جمله آنها آمريكاست. ضرب جيني آمريكا 8/40 اعلام شده كه نشان مي دهد نابرابري درآمدي در اين كشور بسيار بيشتر از ايران است.برخي ديگر از كشورها كه شكاف درآمدي بيشتري نسبت به ايران دارند، عبارتند از: قطر با نمره 1/41، شيلي با نمره 1/52، آرژانتين با نمره 5/44، روسيه با نمره 1/40، مالزي با نمره 2/46، برزيل با نمره 7/54، تركيه با نمره 39، چين با نمره 5/42، مراكش با نمره 9/40 و پاكستان با نمره 6/58.
    جزاير كومور با نمره 3/64 بالاترين نابرابري درآمدي را ميان كشورهاي مورد بررسي داشته است.
    
    نابرابري زن و مرد در ايران كمتر از 87 كشور جهان
    سازمان ملل همچنين در گزارش توسعه انساني خود اعلام كرد، ايران ميان 194 كشور جهان رتبه 107 از نظر شاخص نابرابري جنسيتي را كسب كرده و بالاتر از 87 كشور جاي گرفته است.در گزارش جديد توسعه انساني سازمان ملل نمره ايران در شاخص نابرابري جنسيتي 496/0 اعلام شده است.
    شاخص نابرابري جنسيتي ارقامي از صفر تا يك را دربرمي گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد، دلالت بر نابرابري بيشتر ميان مرد و زن در يك كشور دارد.ايران ميان 194 كشور جهان رتبه 107 از نظر شاخص نابرابري جنسيتي را كسب كرده و بالاتر از 87 كشور جاي گرفته است.برخي كشورها كه در آنها نسبت به ايران نابرابري بيشتري بين زن و مرد وجود دارد، عبارتند از: قطر با رتبه 117، عربستان با رتبه 145، مصر با رتبه 126، سوريه با رتبه 118، عراق با رتبه 120، هند با رتبه 132، پاكستان با رتبه 123 و سنگال با رتبه 115.رتبه نخست جهان از نظر شاخص نابرابري جنسيتي را هلند با نمره 045/0 كسب كرده است و سوئد با نمره 055/0 در جايگاه دوم و سوئيس و دانمارك با نمره 057/0 با هم در رتبه سوم جاي گرفته اند. رتبه برخي ديگر از كشورها در اين شاخص، عبارت است از: نروژ 5، آلمان و فنلاند 6، ژاپن 21، اتريش 14، بلژيك 12، فرانسه 9، اسپانيا 15، ايتاليا 11، يونان 23، پرتغال 16، لبنان 78، مكزيك 72، اكراين 57 و تركيه 68.آمريكا نيز با كسب نمره 256/0 رتبه اي بهتر از 42 به دست نياورده است.

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی